Geografija 6. B

TOREK, 9. 2.

Tema: Ponavljanje in utrjevanje.
Ponovi učno snov Upodabljanje površja s pomočjo vprašanj v učbeniku.