ZGODOVINA 6.A

TOREK, 9. 2. 2021

Tema: Gradbeništvo v srednjem veku.

 Preberi učno snov v učbeniku in zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (opiši gradnjo srednjeveškega gradu in čemu so služili gradovi, opiši srednjeveško mesto, primerjaj bivališče plemičev, meščanov in kmetov).

Ponovi učno snov ob vprašanjih v učbeniku (Ponovi in Razmisli).