Geografija 9. e

SREDA, 10. 2. 2021

Tema: Obsredozemske pokrajine: Tržaški zaliv.

Preberi učno snov v učbeniku, str. 138-140 in zapiši v zvezek povzetek učne snovi (opiši naravne značilnosti Tržaškega zaliva, opiši zgodovino Tržaškega zaliva, opiši naravne in družbene značilnosti slovenske obale).

V DZ reši 8., 9., 10. in 11. vajo.