Zgodovina 7.e

PETEK, 2. 4. 2021

Tema: Kdo so bili vitezi.

Preberi učno snov v U, str. 108 in zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (kdo so bili vitezi, naštej pravila vitezov (ideali viteštva), priljubljene viteške igre, kako si lahko postal vitez, zakaj so imeli na oblačilih grbe).

Uspešno delo.