Zgodovina 7.e

PETEK, 12. 2. 2021

Tema: Rimska država: Ponavljanje in utrjevanje.

Učno snov boste utrjevali s pomočjo učnega lista, ki ga najdete v našem kanalu.