Geografija 8.e

ČETRTEK, 4. 2. 2021

Tema: Avstralija in Oceanija: Ponavljanje in utrjevanje učne snovi.

Ponovi in utrdi učno snov ob vprašanjih v učbeniku, str. 131 v rubriki Ponovi in Razmisli. Odgovore zapiši v zvezek.