IP-Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

ČETRTEK, 28. 1. 2021

Tema: Sestava prebivalstva v domačem kraju.

S pomočjo statističnih podatkov prouči sestavo prebivalstva domačega kraja.

 Ugotovitve zapiši v zvezek.