IP-Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

Četrtek, 3. 12. 2020

Tema:  Običaji v domačem kraju

Razišči običaje v domačem kraju nekoč in danes. Podrobneje boš predstavil/a en običaj nekoč in en običaj, ki je še danes živ v kraju.  Pripravi predstavitev.