IP-Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

ČETRTEK, 7. 1. 2021

Tema:  Proučujemo gibanje prebivalstva v domačem kraju.

S pomočjo statističnih podatkov prouči gibanje prebivalstva v domačem kraju in v posameznih naseljih kraja. Ugotovitve zapiši v zvezek.