Domovinska in državljanska kultura in etika 7.e

PONEDELJEK, 25. 1. 2021

Tema: Preverjanje in utrjevanje znanja.

Pisno odgovori na vprašanja v učbeniku na strani 42 -Ponovi. Odgovore zapiši v zvezek.

Veliko uspeha.