Zgodovina 6.e

PONEDELJEK, 25. 1. 2021 

Tema: Ustno ocenjevanje znanja.

Povezavo najdete v eAsistentu – Sporočila.