Kategorija: DELO OD DOMA

Zgodovina 7.e

Zgodovina 7.e

PETEK, 2. 4. 2021 Tema: Kdo so bili vitezi. Preberi učno snov v U, str. 108 in zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (kdo so bili vitezi, naštej pravila vitezov (ideali viteštva), priljubljene...

Zgodovina 9.e

Zgodovina 9.e

SREDA, 10. 2. 2021  Tema: Gospodarsko povezovanje po 2. svetovni vojni. Tema: Kje so meje globalizacije. Učna ura bo potekala preko videokonference. Povezavo najdeš v našem kanalu.   

Geografija 6. B

Geografija 6. B

TOREK, 9. 2. Tema: Ponavljanje in utrjevanje. Ponovi učno snov Upodabljanje površja s pomočjo vprašanj v učbeniku.

Zgodovina 6.B

Zgodovina 6.B

TOREK, 9. 2. 2021 Tema: Gradbeništvo v srednjem veku.  Preberi učno snov v učbeniku in zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (opiši gradnjo srednjeveškega gradu in čemu so služili gradovi, opiši srednjeveško mesto,...

ZGODOVINA 6.A

ZGODOVINA 6.A

TOREK, 9. 2. 2021 Tema: Gradbeništvo v srednjem veku.  Preberi učno snov v učbeniku in zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (opiši gradnjo srednjeveškega gradu in čemu so služili gradovi, opiši srednjeveško mesto,...