Avtor: Marija Srdinšek

Zgodovina 8.e

Zgodovina 8.e

PONEDELJEK, 18. 1. 2021 Tema: Utrjevanje in ponavljanje. Utrjevanje in ponavljanje ob učnem listu, ki ga najdete v našem kanalu. analiza preverjanja bo v petek, 22. 1. na videokonferenci.

Zgodovina 6.e

Zgodovina 6.e

PONEDELJEK, 18. 1. 2021  Tema: Gradbeništvo starih Grkov in Rimljanov.  Učna ura bo potekala preko videokonference. Povezavo najdeš v našem kanalu.

Geografija 6.e

Geografija 6.e

PONEDELJEK, 18. 1. 2021 Tema: Uporaba zemljevidov. Učna ura bo potekala preko videokonference. Povezavo najdeš v našem kanalu.

Geografija 7.e

Geografija 7.e

PONEDELJEK, 18. 1. 2021 Tema: Zahodna Evropa: Vpliv morja na podnebje. Učna ura bo potekala preko videokonference. Povezavo najdeš v našem kanalu.

Geografija 8.e

Geografija 8.e

SREDA, 20. 1. 2021 Tema: Prebivalstvo Avstralije. Učna ura bo potekala preko videokonference. Povezavo najdeš v našem kanalu.     

Geografija 9. e

Geografija 9. e

SREDA, 20. 1. 2021 Tema: Gospodarstvo Dinarskih pokrajin. Preberi učno snov v učbeniku, str. 125-126. V zvezek zapiši kratek povzetek učne snovi (opiši s čim so se ljudje preživljali v preteklosti, katere gospodarske dejavnosti...